தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

எடை குறைக்க உதவுகிறது

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

நுரையீரல் திறனை அதிகரிக்கிறது

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

முதுமையை தாமதப்படுத்துகிறது

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

பெண்களுக்கு பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கிறது

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

செரிமானத்தை துரிதப்படுத்தும்

Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot
Circled Dot

சர்க்கரை நோயின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

NEXT: சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள்...