இன்றைய பைபிள் வசனங்கள் – Today Bible Verse in Tamil

கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார்
கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார்
கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்
கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்

Bible Words in Tamil Images HD | பைபிள் வசனங்கள் தமிழ்

கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்

அனைத்து விதமான தகவல்களையும் உடனுக்குடன் அறிந்துகொள்ள எங்களுடைய TELEGRAM அல்லது WHATSAPP குரூப்பில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்