நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே – ஜான் ஜெபராஜ்

0
107

Nandri Endra Vaarthaikku Uriyavarae Song Lyrics in Tamil – John Jebaraj

நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே
நம்பி வரும் எவரையும் காப்பவரே – 2
என்னை சுற்றி சுற்றி அரணாக இருப்பவரே
பாய்ந்திடும் அம்புகளை தடுப்பவரே – 2

நன்றி நன்றி நன்றி சொல்வேன் – 3
நிறைவோடு நடத்திடும் இயேசுவுக்கே
நன்றி நன்றி நன்றி சொல்வேன் – 3
ஒரு குறைவின்றி காத்திடும் இயேசுவுக்கே

1. கொஞ்சம் பிடி பஞ்சத்தில் தஞ்சம் வந்த என்னை
போவாஸின் வழி நின்று விசாரித்தீர் – 2
உம் செட்டை நிழல் என்னை மறைத்ததையா
நிறைவான பலன் என்னை நிறைத்ததையா – 2

2. என் கோலின் வாட்டத்தில் நாட்டம் கொண்ட கூட்டம்
நீர் (நீங்க) போட்ட திட்டத்தில் கண்டது ஆட்டம் – 2
உம் கண்கள் என் கோலை கண்டதையா
துளிர்த்ததை அவர் கண்கள் (உலகமே) கண்டதையா – 2

NEVU Song Lyrics in Tamil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here